Drošības noteikumi.

Lūdzam izlasīt un iegaumēt šos noteikumus. Tas palīdzēs izvairīties no nepatīkamām situācijām un traumām.


1. Tuvojoties zirgam – tas jāuzrunā, lai negaidīti nesabiedētu zirgu, īpaši pienākot no aizmugures.

2.Nedrīkst strauji pieskriet, spiegt, klaigāt. 

3.Pret zirgu jāizturas mierīgi, nosvērti, stingri un prasīgi.

4.Pacienāt zirgu ar kārumu (maizi, cukuru, burkānu u.c.) drīkst tikai instruktora klātbūtnē, iepriekš pajautājot. Kārums jāpasniedz tikai no atvērtas plaukstas.

5.Nekad nenostāties zirgam tieši aiz pakaļkājām tuvāk par 2 m.

6.Nenākt pie zirgiem alkohola vai narkotisko vielu reibumā.

7.Zirgā jāuzkāpj no kreisās puses, uzklausot instruktora norādījumus.

8.Esot zirga mugurā nedrīkst spiegt, kliegt un māt ar rokām.

9.Kājām jāatrodas piespiestām zirga sāniem, pēda kāpslī nedrīkst būt tālāk par mazo pirkstiņu.

10.Jāt drīkst tikai pa instruktora norādīto teritoriju ievērojot distanci (3-4m) no citiem zirgiem.

11.Pavadas ir zirga vadības līdzeklis, tās nav izmantojamas sava līdzsvara noturēšanai, nekādā gadījumā nedrīkst tīt ap rokām. (kā tās turēt un pielietot parādīs instruktors)

12.Ja zirgs pēkšņi satrūkstas vai patvaļīgi paātrina gaitu, mierīgi jāpievelk un jāatlaiž pavadas vairākas reizes līdz kustība samazināta vai zirgs apstādināts. Ja centīsieties pavadas vilkt ar spēku nepārtraukti, dzīvnieks iespējams sāks pretoties un skriet vēl ātrāk.

13.Nokāpt no zirga drīkst tikai, kad tas pilnībā apstādināts un pie tā galvas atrodas instruktors. Nokāpjot abas kājas bez straujām kustībām jāizņem no kāpšļiem un mierīgi jānolec uz kreiso pusi.
 
Pateicamies par sapratni un patīkamu Jums atpūtu!